Showing 1–12 of 35 results

1,800.00฿

โคมไฟช่อ วัสดุ : เหล็ก ขนาด : Ø60 xH45ซม. สี : ดำด้าน หลอดไฟ : ขั้ว E27x6 หลอด

10,390.00฿

โคมไฟช่อ วัสดุ : เหล็ก/ คริสตัล ขนาด : Ø80 x H50 ซม. สี : ทองรมดำ หลอดไฟ : ขั้ว E14 x 10 หลอด

20,790.00฿

โคมไฟช่อ วัสดุ : เหล็ก/ คริสตัล ขนาด : Ø80 x H80 ซม. สี : ทองรมดำ หลอดไฟ : ขั้ว E14 x 20 หลอด

400.00฿

โคมไฟห้อย วัสดุ : เหล็ก ขนาด : Ø32 x H28 ซม. สี : ดำด้าน+ขาว หลอดไฟ : ขั้ว E27x1 หลอด

400.00฿

โคมไฟห้อย วัสดุ : เหล็ก ขนาด : Ø36 x H20 ซม. สี : ดำด้าน หลอดไฟ : ขั้ว E27x1 หลอด

295.00฿

โคมไฟห้อย วัสดุ : เหล็ก ขนาด : Ø38 x H38 ซม. สี : ดำด้าน+ขาว หลอดไฟ : ขั้ว E27x1 หลอด

450.00฿

โคมไฟห้อย วัสดุ : เหล็ก ขนาด : Ø19 x H40 ซม. สี : ดำด้าน+ทอง หลอดไฟ : ขั้ว E27x1 หลอด

450.00฿

โคมไฟห้อย วัสดุ : เหล็ก ขนาด : Ø25 x H35 ซม. สี : ดำด้าน+ทอง หลอดไฟ : ขั้ว E27x1 หลอด

450.00฿

โคมไฟห้อย วัสดุ : เหล็ก ขนาด : Ø37 x H28 ซม. สี : ดำด้าน+ทอง หลอดไฟ : ขั้ว E27x1 หลอด

450.00฿

โคมไฟห้อย วัสดุ : เหล็ก ขนาด : Ø37 x H28 ซม. สี : ดำด้าน+ทอง หลอดไฟ : ขั้ว E27x1 หลอด

480.00฿

โคมไฟห้อย วัสดุ : เหล็ก ขนาด : Ø27 x H30 ซม. สี : ดำด้าน+ทอง หลอดไฟ : ขั้ว E27x1 หลอด

500.00฿

โคมไฟห้อย วัสดุ : เหล็ก ขนาด : Ø27 x H30 ซม. สี : ดำด้าน+ทอง หลอดไฟ : ขั้ว E27x1 หลอด