Showing 1–12 of 31 results

400.00฿

โคมไฟห้อย วัสดุ : เหล็ก ขนาด : Ø32 x H28 ซม. สี : ดำด้าน+ขาว หลอดไฟ : ขั้ว E27x1 หลอด

400.00฿

โคมไฟห้อย วัสดุ : เหล็ก ขนาด : Ø36 x H20 ซม. สี : ดำด้าน หลอดไฟ : ขั้ว E27x1 หลอด

295.00฿

โคมไฟห้อย วัสดุ : เหล็ก ขนาด : Ø38 x H38 ซม. สี : ดำด้าน+ขาว หลอดไฟ : ขั้ว E27x1 หลอด

450.00฿

โคมไฟห้อย วัสดุ : เหล็ก ขนาด : Ø19 x H40 ซม. สี : ดำด้าน+ทอง หลอดไฟ : ขั้ว E27x1 หลอด

450.00฿

โคมไฟห้อย วัสดุ : เหล็ก ขนาด : Ø25 x H35 ซม. สี : ดำด้าน+ทอง หลอดไฟ : ขั้ว E27x1 หลอด

450.00฿

โคมไฟห้อย วัสดุ : เหล็ก ขนาด : Ø37 x H28 ซม. สี : ดำด้าน+ทอง หลอดไฟ : ขั้ว E27x1 หลอด

450.00฿

โคมไฟห้อย วัสดุ : เหล็ก ขนาด : Ø37 x H28 ซม. สี : ดำด้าน+ทอง หลอดไฟ : ขั้ว E27x1 หลอด

480.00฿

โคมไฟห้อย วัสดุ : เหล็ก ขนาด : Ø27 x H30 ซม. สี : ดำด้าน+ทอง หลอดไฟ : ขั้ว E27x1 หลอด

500.00฿

โคมไฟห้อย วัสดุ : เหล็ก ขนาด : Ø27 x H30 ซม. สี : ดำด้าน+ทอง หลอดไฟ : ขั้ว E27x1 หลอด

3,450.00฿

โคมไฟห้อย วัสดุ : เหล็ก/ อะคริลิค ขนาด : Ø125 x H60 ซม. สี : ดำ หลอดไฟ : ขั้ว LED 56W ปรับแสงไฟได้ 3 แสง

590.00฿

โคมไฟห้อย วัสดุ : เหล็ก ขนาด : Ø25 x H16 ซม. สี : ดำ หลอดไฟ : ขั้ว E27x1 หลอด

590.00฿

โคมไฟห้อย วัสดุ : เหล็ก ขนาด : Ø25 x H16 ซม. สี : เขียว หลอดไฟ : ขั้ว E27x1 หลอด