Showing 1–12 of 26 results

2,890.00฿

วัสดุ : ใบพัด ABS 3 ใบ ขนาด : Ø122x40 ซม. (48") สี : ดำด้าน ระบบควบคุม : รีโมตคอนโทรล RF (Radio frequency)

2,990.00฿

วัสดุ : ใบพัด ABS 5 ใบ ขนาด : Ø122x35 ซม. (48") สี : ดำด้าน ระบบควบคุม : รีโมตคอนโทรล RF (Radio Frequency) รับประกันมอเตอร์ : 10 ปี

4,550.00฿

วัสดุ : ใบพัด ABS 5 ใบ ขนาด : Ø132x45 ซม. (52") สี : ดำด้าน หลอดไฟ : LED 15W ปรับแสงไฟได้ 3 สี ระบบควบคุม : รีโมตคอนโทรล RF (Radio Frequency)

3,390.00฿

วัสดุ : ใบพัด ABS 5 ใบ ขนาด : Ø142x35 ซม. (56") สี : ดำด้าน ระบบควบคุม : รีโมตคอนโทรล RF (Radio Frequency) รับประกันมอเตอร์ : 10 ปี

6,290.00฿

วัสดุ : ใบพัด ABS 5 ใบ ขนาด : Ø102x45 ซม. (40") สี : ดำด้าน หลอดไฟ : LED 6W ระบบควบคุม : รีโมตคอนโทรล IR (Infrared) รับประกันมอเตอร์ : 10 ปี

6,990.00฿

วัสดุ : ใบพัด ABS 5 ใบ ขนาด : Ø142x45 ซม. (56") สี : ดำด้าน หลอดไฟ : LED 6W ระบบควบคุม : รีโมตคอนโทรล IR (Infrared) รับประกันมอเตอร์ : 10 ปี

3,990.00฿

วัสดุ : ใบพัดไม้อัดเคลือบ UV 6 ใบ ขนาด : Ø122x50 ซม. (48") สี : ดำด้าน หลอดไฟ : Halogen G9x1 ระบบควบคุม : รีโมตคอนโทรล RF (Radio frequency)

3,290.00฿

วัสดุ : ใบพัดไม้อัด 5 ใบ ขนาด : Ø132x55 ซม. (52") สี : ดำด้าน หลอดไฟ : ขั้ว E27 4 หลอด ระบบควบคุม : โซ่ดึง

3,290.00฿

วัสดุ : ใบพัด ABS 5 ใบ (พัดลมภายนอกอาคาร) ขนาด : Ø132x50 ซม. (52") สี : ดำด้าน หลอดไฟ : ขั้ว E27 2 หลอด ระบบควบคุม : โซ่ดึง

2,990.00฿

วัสดุ : ใบพัด ABS 5 ใบ (พัดลมภายนอกอาคาร) ขนาด : Ø132x45 ซม. (52") สี : ดำด้าน ระบบควบคุม : โซ่ดึง

7,990.00฿

วัสดุ : ใบพัดอะคริลิค 4 ใบ ขนาด : Ø107x55 ซม. (42") สี : ดำด้าน หลอดไฟ : LED 36W ปรับแสงไฟได้ 3 สี ระบบควบคุม : รีโมตคอนโทรล RF (Radio frequency) รับประกันมอเตอร์ : 10 ปี

6,500.00฿

วัสดุ : ใบพัด Solid wood 3 ใบ ขนาด : Ø132x40 ซม. (52") สี : ดำด้าน ระบบควบคุม : รีโมตคอนโทรล RF (Radio Frequency) รับประกันมอเตอร์ : 10 ปี