มาตรฐาน IP คืออะไร

มาตรฐาน IP คืออะไร

คงเคยได้ยินกันมาบ้าง เกี่ยวกับเรื่องของค่ามาตรฐานต่างๆ ตามโฆษณาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือผลิตภัณฑ์ปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย วันนี้จะพามาทำความรู้จักกับ มาตรฐาน IP กันดีกว่าว่าคืออะไร เพื่อที่จะทำให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้น เวลาที่ต้องการซื้อมาใช้งานตามวัตถุประสงค์ในการปกป้องได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

มาตรฐาน IP Code – International Protection Standard หรืออาจตีความได้ว่า Ingress Protection Ratings คือ มาตรฐานที่บอกถึงความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในอุปกรณ์เป็นระดับการป้องกันฝุ่นละออง และน้ำ ของเครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้า นั่นเอง โดยอ้างอิงจากมาตรฐาน European Committee for Electro Technical Standardization (CENELEC) (NEMA IEC 60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures – IP Code)

ค่ามาตรฐาน IP จะแสดงด้วยตัวเลข 2 หลัก รูปแบบการแสดงมาตรฐานจะเป็น IPXX โดยที่ค่า XX ดังกล่าว แทนค่าด้วยตัวเลข 2 หลัก เช่น IPX0, IP42, IP68 เป็นต้น

ตัวเลขหลักที่ 1 หมายถึง ระดับการป้องกันของแข็ง ที่อาจสามารถผ่านเข้าไปในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ของฝุ่นหรือการสัมผัสโดยบังเอิญเท่านั้น ไม่รวมถึงการกระแทกจากของแข็ง ซึ่งการทนต่อแรงกระแทกนั้น โดยการป้องกันของแข็งจะมีทั้งหมด 7 ระดับ ซึ่งจะมีค่า 0 – 6

ตัวเลขหลักที่ 2 หมายถึง ระดับการป้องกันของเหลว ซึ่งของเหลวในที่นี้คือน้ำเพียงเท่านั้น ไม่ใช่ของเหลวชนิดอื่นๆ มีการป้องกันทั้งหมด 9 ระดับ ซึ่งจะมีค่า 0 – 8

วิธีอ่านรหัส

IP code จะขึ้นต้นด้วย IP เสมอ ตามด้วยเลขสองตัว แต่ถ้าตัวเลขถูกแทนที่ด้วยเครื่องหมาย X จะหมายถึง
ไม่มีการระบุระดับการป้องกันในหัวข้อนั้น แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ป้องกัน แค่ไม่ได้ระบุว่าป้องกันระดับใด

ประโยชน์ของการทราบมาตรฐาน IP

คือ ทำให้เราสามารถรู้ขอบเขตของการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ เมื่อใช้งานอย่างถูกวิธี และเหมาะสมกับ
มาตรฐาน IP ที่ระบุ จะสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือได้อีกด้วย

สินค้า FACEBOOK @LINE