ข้อมูลที่ควรทราบก่อนการเลือกซื้อพัดลม

ข้อมูลที่ควรทราบก่อนการเลือกซื้อพัดลมเพดาน

ก่อนพิจารณาเรื่องรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายของพัดลมเพดาน ไม่ว่าจะเป็นของ Starlight, Compass East, Sunlight
หรือ Air-Le-Gance สิ่งที่ต้องคำนึงก่อนการเลือกซื้อพัดลมเพดาน มีดังนี้

1. พื้นที่การใช้งานพัดลม (Fan use locations)

ภายในอาคาร

สามารถเลือกพัดลมได้ทุกรูปแบบ
ติดตั้งได้ทุกที่ภายในอาคาร

ภายนอกอาคาร (ใต้หลังคา)

ใช้พัดลมที่สามารถติดตั้งนอกอาคาร
เช่น รุ่นที่มีใบพัด ABS

ภายนอกอาคาร (พื้นที่เปียก)

ใช้พัดลมที่สามารถติดตั้งภายนอกอาคาร และต้องทนแดด ทนฝน เช่น รุ่นที่ใช้วัสดุ ป้องกันสนิม ใบพัด ABS

2. ขนาดของพัดลมที่เหมาะกับพื้นที่ห้อง (How to choose fan size for your room)

ภาพด้านล่าง แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของพัดลมกับพื้นที่ห้อง คุณสามารถที่จะติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่กว่าขนาดพื้นที่ห้อง
แต่ควรตรวจสอบก่อนว่าขนาดของห้องต้องมีขนาดที่จะติดตั้งพัดลม โดยที่ใบพัดควรห่างจากผนังอย่างน้อย 24 นิ้ว (60 ซม.)

ขนาดห้องไม่เกิน 9.29 ตร.ม.
ควรเลือกพัดลมเพดานขนาด 32-36 นิ้ว

ขนาดห้องไม่เกิน 20.90 ตร.ม.
ควรเลือกพัดลมเพดานขนาด 42-48 นิ้ว

ขนาดห้องไม่เกิน 37.16 ตร.ม.
ควรเลือกพัดลมเพดานขนาด 52-54 นิ้ว

ขนาดห้องใหญ่กว่า 37.16 ตร.ม.
ควรเลือกพัดลมเพดานขนาด 56-60 นิ้ว