ข้อควรทราบก่อนติดตังพัดลมเพดาน

การแขวนพัดลมเพดาน

อันดับแรก เลือกตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งพัดลม โดยส่วนมาก การวางตำแหน่งพัดลมไว้กลางห้อง จะช่วยทำให้อากาศถ่ายเท และกระจายความเย็นได้ทั่วบริเวณห้องได้ดี อย่างไรก็ตาม ขนาดห้องที่ใหญ่อาจมีการติดตั้งพัดลม 2 ตัว เพื่อช่วยถ่ายเทอากาศได้ดียิ่งขึ้น และที่สำคัญ เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรติดตั้งพัดลมเหนือเตียงนอน

จากนั้น พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ของห้อง และควรคำนึงถึงสัดส่วนการติดตั้งพัดลมเพดาน ให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อการทำงานของพัดลมได้เต็มประสิทธิภาพ และปลอดภัย ดังนี้

ขนาดและพื้นที่ห้อง

การติดตั้งพัดลมเพดานที่มีขนาดเล็กเกินไป ในห้องที่ค่อนข้างกว้าง จะทำให้ประสิทธิภาพกำลังลมลดลง ในขณะเดียวกัน หากติดตั้งพัดลมเพดานที่มีขนาดใหญ่เกินไปในห้องที่มีขนาดเล็ก ก็อาจทำให้ลมในห้องแรงเกินไป จนก่อให้เกิดความรำคาญ มากกว่าความสบาย

ควรให้ปลายใบพัดลมเพดาน อยู่ห่างจากผนังห้อง อย่างน้อย 60 เซนติเมตร (24 นิ้ว)

รูปแบบการแขวน

เพดานต่ำ (ใช้ท่อสั้น)

เพดานสูง (ใช้ท่อยาว)

เพดานเอียง (30 องศา)

ความสูงของการติดตั้งพัดลมเพดานที่ควรคำนึงถึง

A. ความสูงของห้อง จากเพดานถึงพื้นห้อง
B. ความสูงจากส่วนที่ต่ำที่สุดของพัดลมถึงพื้นห้อง
C. ความยาวของท่อแขวนต่อความสูงของห้อง
D. ความสูงจากใบพัดถึงพื้นห้อง

ความสูงของเพดานที่เหมาะกับความยาวของท่อแขวนพัดลมเพดาน

ความสูงของฝ้าเพดานไม่มีผลต่อการติดตั้งเลย เนื่องจากเราสามารถคำนวณความยาวท่อพัดลมที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ โดยมีหลักพิจารณาดังนี้

– ความสูงของห้อง (จากพื้นถึงเพดาน) ที่แนะนำคือ 2.7 ถึง 3 เมตร (อย่างน้อยที่สุด 2.4 เมตร)
– ความยาวของท่อแขวนอย่างน้อยที่สุด คือ 6 เซนติเมตร